Utbildning - CV

  • 1-årig grundutbildning i specialsök
  • Preparatsöksutbildning
  • Allmän lydnadsinstruktör
  • Tävlingslydnadsinstruktör
  • Nosework-instruktör

Tävlingslydnadsutbildningar för: 
Mona Kjernholm, Ditte Andersson, Nina & Kent Svartberg,
Anders Kjernholm,Siv Svendsen och Maria Brandel.