Betalning

ENSTAKA TRÄNINGTILLFÄLLEN ELLER TÄVLINGAR

Hela avgiften betalas till bankgiro 132-5380, i samband med anmälan (återbetalas ej vid avbokning).Det innebär att anmälan är bindande och vid dessa enstaka tillfällfällen återbetalas inte avgiften oavsett orsak.

 

KURSER/LÄGER

Betalning:
Anmälningsavgift 500:-, betalas i samband med anmälan (återbetalas ej vid avbokning)

Resterande kursavgift betalas senast 14 dagar innan kursstart till bankgiro 132-5380, annars försvinner platsen. Anmälan är bindande, det vill säga att avhopp endast får ske mot uppvisande av läkar/veterinär intyg, annars debiteras hela kursavgiften. Intyg skall vara daterat före aktivitetens start och skall inkomma senast 7 dagar efter aktiviteten påbörjats. 80% av resterande kursavgift återbetalas då.
Glöm inte ange namn och kurs!

Innehar F-skattsedel. Org.nr 720224-4906