GDPR

GDPR 

Personuppgiftsansvarig för Britts Hundkurser.

Britts Hundkurser använder dina personuppgifter för kommunikation med dig avseende den kurs du anmält dig till, för att hantera dina betalningar och för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.

 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning. För kommunikation och hantering avseende kurs sparas personuppgifterna till dess kursen är betald och avslutad plus ett år. Personuppgifter som behövs för bokföring sparas sju år plus innevarande år enligt gällande lagstiftning. För samtliga rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge det krävs enligt gällande lag.