Kurs Kungliga Hundar

Jag håller kurser i Nosework på Kungliga Hundar, www.kungligahundar.se/

Grundkurs, fortsättningskurs, tävlingskurs och avancerad kurs startar under våren.