Kurs Kungliga Hundar

Jag håller kurser i Nosework på Kungliga Hundar, www.kungligahundar.se/

Grundkurs och fortsättningskurs startar i september. Tävlingskurs och avancerad kurs kommer senare under hösten.