Träningstävling

Doftsöksträning under tävlingsliknande former


Eukalyptus som används i nosework är den doft som förekommer. Det blir inga
minuspoäng men bedömning på hundens sökarbete, hundens markering och
förarens arbete. Längre söktider (i snitt ca 5 minuter per område). Fyra
sökområden. Ange i anmälan hur din hund markerar.
För att undvika långa väntetider delar vi upp dagen i förmiddag (10:00-13:00)
och eftermiddag (14:00-17:00). Du kan bara vara med på den ena, så ange i
anmälan om du har önskemål om för- eller eftermiddag.
Datum: lördag 13 april
Plats: Tanums maskinstation
Pris: 350:-  se betalningsvillkor Betalning 

OBS!! Din anmälan räknas först när din anmälningsavgift är betald.

Arrangörer: Britt Nylund och Helena Lindhe